Yorki wszystko o psach

Yorki psy i ich otoczenie

Położenie się psa i pozostawienie w tej pozycji na rozkaz „leżeć — zostań”    można  nauczyć   stosując następującą metodę. Do palika lub pieńka przymocowuje się metalowe uszko, przez które przewlec trzeba co najmniej 20 metrów linki, zaś jej karabińczyk umieścić, możliwie niepostrzeżenie, na kolczatce psa, który ma rozkaz „leżeć” znajdując się w pozycji leżącej. Między uszkiem (na paliku) i obrożą powinien być odstęp 2-3 metrów. Cofając się i oddalając się wzdłuż wolnego końca linki, leżącej na ziemi, chwycić ją trzeba, skoro tylko pies wstanie i chce nam towarzyszyć; mocnym szarpnięciem uruchomić kolczatkę i rozkazać krótko „leżeć”. Podniesione ramię jest jednocześnie znakiem wizualnym. Po parokrotnych powtarzaniach ćwiczenia wydajemy polecenie „do nogi”, zostawiając linkę luzem, z którą pies powinien do nas podbiec. Wtedy trzeba go pochwalić i nagrodzić, ćwiczenie to należy powtarzać często, ze zmianą miejsca, dzięki czemu pies tak długo będzie pozostawał w pozycji leżącej, aż pan go przywoła, również wtedy, gdy się oddali aż poza pole widzenia psa.

  • 0 Comments
  • Filed under: Uncategorized
  • Jak prowadzić psa

    Nie pies powinien nas wlec na smyczy,  lecz my mamy go na niej prowadzić. Niestety częsty to widok, że przewodnik sfory podąża usłużnie za ciągnącym go psem, od drzewka do słupka i od słupka do drzewka. Tymczasem pies musi biec swobodnie na smyczy, przy lewym boku, tak żeby jego głowa znajdowała się odrobinę przed kolanem prowadzącego.
    Idzie się z psem początkowo wolno, wzdłuż ciągnących się po lewej stronie murów lub ogrodzeń, zaczynając marsz z lewej nogi . Przeszkadza się każdej próbie wyłamania w bok szarpnięciem za obrożę dławiącą lub kolczatkę, przyspieszaniu i pozostawaniu w tyle — przez dotknięcie cienką rózgą, uzupełniając wszystkie nasze interwencje rozkazem „do nogi”. Od czasu do czasu należy psa pogłaskać, aby podczas szkolenia czuł też dobrotliwą rękę pana. Gdy staniemy, pies bez rozkazu ma usiąść.

  • 0 Comments
  • Filed under: Uncategorized