Yorki wszystko o psach

Yorki psy i ich otoczenie

Mieszaniec czy pies rasowy

Pojęcie rasy powstało dopiero w połowie XIX w. wraz z organizacją pierwszych wystaw psów. Do tego czasu rozróżniano jedynie typy psów. W XVIII w. rozpoznano i opisano około 30 typów psów. Obecnie w Międzynarodowym Związku Kynologicznym (F.C.I.) oznaczonych jest około 400 ras psów.
Dla celów praktycznych ustalono, że uznaje się za rasę taki zespół zwierząt, który co najmniej przez pięć pokoleń wykazuje niezmiennie cechy danego wzorca. A więc pies jest rasowy, jeśli:

 1. odpowiada wzorcowi danej rasy,
 2. ma rasowych przodków, potwierdzonych do czwartego pokolenia wstecz.

Warunki te byłyby niemożliwe do spełnienia, gdyby nie wprowadzono ksiąg hodowlanych, na podstawie których wystawia się rodowody zawierające: nazwę upoważnionej organizacji kynologicznej, nazwisko hodowcy, nazwę hodowli, płeć, nazwę psa i jego przodków.    Rodowód    stanowi    więc gwarancję, że pies pochodzi od zbadanych i zarejestrowanych przodków.
Przy zakupie psa otrzymuje się od hodowcy metryczkę lub pisemne zobowiązanie otrzymania metryczki lub wydanego na jej podstawie rodowodu. Aby jednak nowo nabyty domownik stał się uznanym psem rasowym, właściciel jego musi stać się członkiem Związku Kynologicznego i tamże psa zarejestrować. Dalsze wskazówki nabywca otrzyma już w Związku.
Ras psów jest wiele i sami musimy się zdecydować, jakiego psa pragniemy mieć. Rozmiary poradnika uniemożliwiają podanie wzorców wszystkich ras. Postaram się więc omówić tylko niektóre, najbardziej u nas popularne oraz ich wartość użytkową. Możliwe są odchylenia do przeciętnej normy i poszczególne osobniki danej rasy mogą wykazywać odrębne cechy. Psy mają indywidualne cechy psychiczne i nawet najstaranniejsza selekcja nie daje pełnej standaryzacji tych na pewno myślących stworzeń.

 • 0 Comments
 • Filed under: Uncategorized
 • Mieszaniec, czy pies rasowy?

  Suki, poza okresem rui, nie mają tendencji do włóczęgostwa. Warto przy okazji wyjaśnić, że suka w okresie rui pragnie sama znaleźć sobie partnera i w tym celu potrafi odbyć nawet dalekie wyprawy. Z tych właśnie względów hodowcy psów rasowych prowadzą sukę do samca w najbardziej odpowiednim okresie, w którym będzie zaspokojony naturalny jej popęd płciowy. Również pies, przy-zwyczajony do zaspokajania tego popędu na swoim terenie, wykazuje mniejszą tendencję do reagowania na zapach suki w okresie rui.
  Popęd płciowy u suki trwa około trzech tygodni i powtarza się co 6-8 miesięcy. W tym też okresie należy ją stale pilnować. Wypada wyjaśnić, że suka niekoniecznie musi mieć potomstwo. Są takie, które nie mają rozwiniętego instynktu macierzyńskiego, nie cierpią na ciąże rzekome. Pokryte i obdarzone potomstwem starają się, aby macierzyństwo zbyt ich nie absorbowało. Nieraz część obowiązków przy maleń-stwach obciąża człowieka. Niektóre suki obdarzone silnym instynktem macierzyńskim przeżywają po każdej cieczce ciąże rzekome. Tym powinno się pozwolić na posiadanie choć jeden raz potomstwa. Znam wiele suk, które nigdy nie były kryte i nie wywoływało to chorób czy złego samopoczucia i wypaczenia charakteru. Na tzw. ropomacicze chorują zarówno suki, które nigdy nie rodziły, jak i wieloródki.

 • 0 Comments
 • Filed under: Uncategorized