Yorki wszystko o psach

Yorki psy i ich otoczenie

Szczekanie psa

„Szczekaczpłotowy” przeszkadza nam i innym, musi więc być poskromiony. Obojętne kto, czy co, porusza się wzdłuż granicy terenu psa (204), jest przez niego gwałtownie oszczekiwane z bezsensowną zajadłością. Wtedy nałożyć trzeba psu kolczatkę, wziąć go na długą linkę i spacerować z nim wzdłuż płotu, często przystając. Gdy spróbuje, szczekając, biec wzdłuż płotu, zatrzymać go należy wołając „na miejsce” . Każdą następną próbę potępia się słowem „fuj” i stosuje, w razie potrzeby, łańcuszek do rzucania .

Szczekanie i skomlenie psa pozostawionego samego w pokoju można  ukrócić   w  następujący  sposób.
Potrzebna jest do tego druga osoba.  Gdy po naszym odejściu pies zacznie szczekać albo skomleć, ktoś drugi pociąga energicznie z sśeni za linkę, wtedy działa kolczatka, a jednocześnie wola się „fuj” i „na miejsce”. To ćwiczenie również trzeba przeprowadzać wielokrotnie.

Pies musi się nauczyć szczekania na rozkaz. Już szczenięta zaczynają szczekać, jeśli obcy wchodzi do pokoju, gdy ktoś stuka do drzwi i w podobnych okolicznościach. Popieramy to, za każ-dym razem, rozkazem „daj głos” i pochwałą. W ten sposób pies szybko spostrzega związek między jego postępkiem i naszymi słowami. Do wyuczenia dorosłego psa używa się: skórki kota, sarniej skóry, martwego królika, ptaka albo czegoś innego wartego pożądania, co — nieosiągalne dla psa — wieszamy na drzewie i pokazując mu to wołamy „daj głos”. Gdy pies otrzyma za każdym wypełnieniem rozkazu jakiś kąsek w nagrodę, wkrótce będzie gotów do szczekania, zwłaszcza wówczas gdy z rozkazem „daj głos” wiązać się będzie coś dobrego.

 • 0 Comments
 • Filed under: Uncategorized
 • Jak oduczyć psa szczekania

  Trzeba psa odzwyczajać od nieustannego szczekania przy wejściu gościa, dźwięku telefonu lub dzwonka itp.
  Przez pierścień przyczepiony do przedniego brzegu koszyczka (legowiska) przeciągamy długą linkę, którą zahaczamy na kolczastej albo dławiącej obroży, wówczas gdy wolny koniec, gotowy do uchwycenia, trzymamy na przykład na biurku. Gdy wchodzi gość albo rozlega się dzwonek, podtrzymujemy początkowe szczekanie rozkazem „daj głos”. Gdy jednak pies szczeka niepotrzebnie dalej, pociągamy za linkę i rozkazujemy energicznie „na miejsce”. Zaleca się, przez częstsze dzwonki i liczniejszych pozorowanych gości, powtarzać ćwiczenie w krótkich odstępach czasu. Koszyk powinien być przymocowany do ciężkiego mebla lub kaloryfera (w lecie) itp.

  Należy stanowczo oduczyć psa od wrodzonej skłonności witania obcych szczekaniem, markowania kąsania za nogi i hałaśliwego towarzyszenia przy pożegnaniu. Nakłada się wtedy psu obrożę dławiącą, bierze go na linkę, pozwala przy dźwięku dzwonka spokojnie szczekać, potem poleca „siadaj”, a zbędne powtórzenia szczekania przy otwieraniu drzwi likwiduje się silnym szarpnięciem za obrożę aż się uspokoi i usiądzie. W ten sposób likwiduje się każdą dalszą swawolę w obecności i przy pożegnaniu osób trzecich.

  Takie zachowanie się wobec obcych spotyka się zwłaszcza u: szpiców, terierów, pinczerów i jamników.

 • 0 Comments
 • Filed under: Uncategorized